Workshops

Op aanvraag worden in de stad workshops gegeven. 'Inspiratie voor innerlijke vrede' is een levendige, interactieve en ook reflectieve workshop waarbij de ervaring van vrede voorop staat. De inhoud kan aangepast worden aan de specifieke (beroeps)groep en ook aan de tijdsduur van de workshop. Variërend van een uur tot een dagdeel, met of zonder dialoog of kunstzinnige oefening en vanuit diverse invalshoeken, wordt elk programma op maat samengesteld. Meer weten? Neem contact met ons op.


V R E D E L E V E N - workshop

Workshops over de praktische toepassing van vrede. Deze interactieve workshops zijn ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Peace in the Park. Het doel ervan is om juist in een tijd van grote onvrede, het thema vrede concreet en toepasbaar te maken (in je eigen leven). Door middel van een korte inleiding, reflectieve vragen, gesprekken en meditatie verkennen we 4 thema’s. De vier delen zijn een serie ten opzichte van elkaar maar zijn ook afzonderlijk van elkaar te volgen.


Kracht van vredige gedachten

Alles begint in gedachten. Je zou voorzichtig kunnen stellen dat de wereld waar we nu in leven het product is van onze manier van denken. Er is daarom veel baat bij het hebben van pure en positieve gedachten. Hoe breng ik die verandering op gang en kan ik de kracht van mijn gedachten zo benutten dat het ook een impact creëert voor meer dan alleen mezelf? Zaterdag 23 juli van 11.00 tot 12.30 uur


Impact van de taal achter de woorden

Woorden zijn de dragers van gevoelens, ervaringen, intenties en motieven. Ze kunnen rust en comfort geven of juist pijn veroorzaken. Hoe meer ik vanuit het contact met mijn innerlijke vrede spreek, des te meer de rust ook meekomt in mijn woorden; en de ander ook zijn/haar rust kan ervaren. Kortom woorden die rust en kracht geven. Zaterdag 13 augustus van 11.00 tot 12.30 uur


Bewust handelen

Beginnen bij een vredevolle ‘mindset’ waar ik innerlijk verbonden ben met de kracht van vrede is de belangrijkste stap alvorens ik iets doe. Daar is stilte voor nodig van waaruit ik kan begrijpen wat er nodig is en wat ik moet doen. Die helderheid zorgt ervoor dat ik het juiste doe zonder mezelf daarin kwijt te raken. Impulsiviteit maakt dan plaats voor compassie, verdraagzaamheid en eenvoud. Zaterdag 27 augustus van 11.00 tot 12.30 uur


Wijsheid en kracht in relaties

De relatie die je met jezelf hebt zal zich in alle andere relaties weerspiegelen. Wat is er nodig om harmonieuze relaties te creëren en te onderhouden? Wat doe ik als er binnen relaties sprake is van conflict of grensoverschrijdend gedrag? Hoe kunnen vrede en een goede relatie met mezelf, mij helpen daar kracht uit te putten, als ik met dergelijke omstandigheden te maken krijg. Zaterdag 10 september van 11.00 tot 12.30 uur


Meld je aan als je mee wilt doen en vermeld ook aan welke sessie(s) via e-mail: info@peaceinthepark.nl

Locatie: Brahma Kumaris Spirituele Academie, Zeestraat 50, 2518 AB Den Haag

Twee workshops bij 'Openjehart' en 'Mantelkring'


"Leerzame workshop, fijne sfeer... ik heb mooie inzichten verkregen"

Voor studenten Crossmediale Communicatie van Hogeschool Inholland (Inholland is partner van Just Peace)

"Er gaat een enorme kracht vanuit dat als je de workshop hebt gedaan, er een boekje is, wat je nog kunt openslaan".