Blog 5. ontwikkelingen

In 2013 werd het 100-jarige bestaan van het Vredespaleis gevierd. In combinatie met de jaarlijkse Internationale dag van de Vrede op 21 september kreeg dit aandacht in de stad. Door ontmoetingen, gesprekken en het uitwisselen van ideeën kwam langzaam maar zeker een ontwikkeling op gang om in Den Haag -in navolging van het Peace in the Park festival in Oxford- eenzelfde festival hier te organiseren. Er vormde zich een team, vanuit verschillende organisaties en personen, om de organisatie van het festival-op zich te nemen. Naast een inhoudelijk programma over innerlijke vrede, vroeg het om een behoorlijke logistieke aanpak, wat voor ons allemaal nieuw was. Er kwam veel bij kijken en niet in de laatste plaats was er een onwrikbaar vertrouwen voor nodig: drie weken voor aanvang waren er namelijk nog onzekerheden betreffende de vergunning, de locatie en het rondkrijgen van de financiën. Want hoe 'euro neutraal' we het ook wilden houden, om bepaalde basisvoorzieningen kon je niet heen, zoals het huren van tenten, stoelen en toiletten. Uiteindelijk was het eerste festival - in de Paleistuin - een feit! Het sloeg aan... een samenzijn met inhoud, gericht op innerlijke vrede met een praktische ondertoon en een nuchtere aanpak. De mensen, de middelen, de locatie en niet te vergeten het zonnige weer... alles klopte. En natuurlijk was er achter de schermen van alles voor verbetering vatbaar. Veel te leren en te ontwikkelen in de opzet, de organisatie en de onderlinge samenwerking waar we de jaren erna volop gelegenheid voor bleven krijgen.

Vanaf 2014 maakte het festival deel uit van een groter stedelijk platvorm: Just Peace.
Peace in the Park werd een begrip en werd aan de vergadertafels vaak aangehaald als unieke invalshoek om vrede te beleven. Een beleving die mooi verwoord werd door een bezoeker van het festival: "Kon het altijd maar zo zijn".

Reflectie
Het organiseren van dit evenement werd door ervaring rijker en diepgaander. De gemoedelijke sfeer en de ervaringen waarover bezoekers vertelden, klopten met de intentie van de organisatie. Feestelijk en op een koninklijke locatie met bijna altijd zonnig weer... we kijken met trots en dankbaarheid terug op de inzet en het resultaat van de afgelopen jaren.

Vraag
1. Welke ervaring heb ik met innerlijke vrede? Hoe zou ik de sfeer omschrijven van 'vrede'... denk bijv aan 'gemoedelijkheid'.
2. Is er een dagelijkse omgeving (werk, gezin, school, buurthuis of wijkcentrum, speeltuin of uitgaansgelegenheid)
waar ik kan bijdragen en innerlijke vrede een toegevoegde factor kan laten zijn?