Innerlijke Vrede

Stichting Peace in the Park - Den Haag

“Een samenleving waar vrede zichtbaar leeft in mensen. Vrede als een innerlijke kracht ongeacht religie, cultuur of afkomst. Vrede als een deugd, een oorspronkelijk eigenschap van jezelf en ieder ander. Vrede als bron die inspireert tot verbinding met anderen of om actie te ondernemen en initiatieven te ontplooien”.

Dit is de visie van Stichting Peace in the Park en deze visie is vertaald naar een centrale boodschap, welke luidt: “Iedereen wil vrede. Ook jij kunt iets doen met vrede, in jezelf en in je omgeving. Ontdek wat jij praktisch kunt doen als eerste kleine stap en deel dat met anderen.”

Gezien de huidige ontwikkelingen met crises die zich duidelijk aftekenen in onze samenleving, is er een groeiende behoefte aan inzichten en praktische handvatten als het gaat om innerlijke vrede. Zodat je te midden van al die gebeurtenissen en veranderingen 'gerust' kunt blijven en meer en meer vrede kunt hebben met hetgeen er gebeurt.

Wist je dat er een variëteit aan mogelijkheden bestaat, om in jezelf en je omgeving meer vrede te creëren? Om bijvoorbeeld het ‘Inspiratieboek voor innerlijke vrede’ of de workshop ‘Vrede leven’ aan te vragen? Neem contact met ons op om de verschillende mogelijkheden te bespreken. Mail naar info@peaceinthepark.nl

Inspiratieboek voor innerlijke vrede

Peace in the Park

Workshops

Audio en video

Schakelen van onvrede naar vrede
Waar houdt innerlijke vrede op en begint de onvrede, de onrust of spanning? Als ik mijn innerlijke vrede kwijt raak, waar merk ik dat aan, wat zit me dan dwars en wat zijn mogelijke oorzaken en verbanden? Soms komt alles tegelijk en wordt de onrust erg groot! Het herstellen van mijn persoonlijke, innerlijke vrede maakt mij vanbinnen sterker dan de 'triggers' of prikkels van buitenaf. 

Donaties zijn welkom - Stichting Peace in the Park - NL49 TRIO 0197 7130 92