Blog 6.
vrede als inspiratie

Al eerder was de gedachte opgekomen om iets te doen met vredeseducatie. En toen was daar plotseling die vraag: "waarom gaan jullie de stad niet in met die innerlijke vrede?". Na zoveel edities van het Peace in the Park festival vroeg de tijd ook om iets anders: schrijven over vrede op zo'n manier dat het voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en verstaanbaar zou worden. Het was december 2017...

Het schrijven begon en al heel snel werd duidelijk dat het iets anders zou worden dan het al bestaande: licht, kort, helder, eenvoudig, inspirerend en aanzettend tot een groter bewustzijn van wat innerlijke vrede inhoudt. De tekst leek zichzelf te schrijven... als ik achter de computer ging zitten kwamen de woorden, vormden zich de zinnen en werd een logische opbouw zichtbaar. Op die manier werd ook een illustrator gevonden en konden we toewerken naar de uitgave van het Inspiratieboel voor innerlijke vrede in mei 2018.

Het was extra feestelijk dat de toenmalige burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, het eerste exemplaar in ontvangst wilde nemen. Een goed begin... om met het inspiratieboek voor innerlijke vrede de stad in te gaan. Het boekje was tevens een naslagwerk voor degenen die er een workshop of lezing over volgden. In verschillende buurtcentra, scholen en bij verschillende doelgroepen is het inmiddels geland.

En daar bleef het niet bij... vervolgens kwam de Engelse vertaling en ook een hertaalde versie, speciaal voor kinderen.

Het boekje werd door meerdere mensen 'een juweeltje' genoemd en zo wordt het - door de Stichting Peace in the Park - ook gekoesterd en verspreid als iets kostbaars voor diegenen die er in hun eigen leven iets mee willen doen, praktisch!

Reflectie
Het was mooi om te ervaren dat verschillende gebeurtenissen, uitspraken en gedachten samenkwamen. Het was een aaneenrijging van 'toevalligheden' die er voor zorgden dat het boek geschreven werd.

Vraag
Hoe zou jij innerlijke vrede verwoorden of vormgeven? Laat je gedachten de vrije loop, schrijf ze op en laat je intuïtie voor je werken. Of geef uiting aan innerlijke vrede door middel van een tekening, een beweging of een gedicht.
NB Je weet meer dan je denkt en wat je weet zit al vanbinnen; de kunst is dus om dat de vrije loop te laten.