Blog 7. vrede leven

Als je kijkt naar de spanningsvelden tussen groepen mensen in onze samenleving en daarnaast naar ieders persoonlijke behoefte aan innerlijke rust, dan is 'vrede leven' meer noodzaak dan luxe in deze tijd.

In 2020 werden - door de pandemie en de daarmee samenhangende maatregelen- veel mensen op zich zelf terug geworpen en daardoor geconfronteerd met juist een gebrek aan innerlijke rust. De afhankelijkheid van factoren buiten zichzelf om rust te krijgen of om geluk uit te halen - zoals reizen en uitgaan - werd beter zichtbaar.

De Prinsjesdagviering van datzelfde jaar had als thema ‘Geloof in vrijheid en vrede'. Het was mooi dat in het verlengde van alle eerder beschreven activiteiten en ontwikkelingen, het thema 'innerlijke vrede' nu meegenomen werd naar de 'politieke arena'. Want de Stichting Prinsjesdagviering nodigt de regering en leden van de Staten Generaal uit om ter gelegenheid van de opening van het nieuwe parlementaire jaar een moment van bezinning te hebben. In de hoofdtoespraak van BK kwam het thema vrede als persoonlijk aandachtspunt en persoonlijke verantwoordelijkheid voor het voetlicht. Vanwege de beperking van het aantal aanwezigen des te indringender, ook omdat er daardoor een integrale televisie uitzending aan gekoppeld was.

De toespraak gaf aanleiding tot verdere verdieping en het concretiseren van de inhoud. Een gelijktijdig verzoek om een workshop te ontwikkelen die kon aansluiten bij het behalen van de 'sustainable development goals' op het gebied van onderwijs en mensenrechten, zorgde voor een nieuwe titel: Vrede leven.

Bij de pilot van deze workshop waren docenten aanwezig uit het hoger onderwijs. De inhoud met veel zelfreflectie vormde een mooie en rijke basis om gesprekken te voeren, goed naar elkaar te luisteren en innerlijke transformatie op gang te helpen. Met deze uitgangspunt: vrede leven - in gedachten, woorden, daden en relaties.


Reflectie
Dingen die vanzelf lijken te gaan en die komen 'aanwaaien'... de verschillende uitingsvormen van innerlijke vrede lijken hun weg wel te vinden naar binnen en naar buiten. Om terug te komen op het thema 'levensloop': vaak is er gezegd dat ik zoveel rust uitstraal. En hoe kan het dan dat juist dit thema 'vrede' zich ontvouwt in mijn leven... dat ervaar ik nog steeds als wonderlijk. Het lijkt op het 'kip-ei' verhaal... wat is er eerst? Waarschijnlijk is dit ook wat lotsbestemming wordt genoemd; het één komt voort uit het ander en vice versa!

Vraag
Wat herken ik bij mezelf als wezenlijk onderdeel van mijn karakter en hoe geef ik daar uiting aan?
Als ik denk aan 'vrede leven' wat zijn dan de relaties en situaties waarin ik dat kan toepassen en op welke manier?

Dit is de laatste aflevering van deze blogserie.Wil je reageren, stuur dan een e-mail naar m.l.derks@peaceinthepark.nl