interview Voorall

Den Haag Stad van Vrede en Recht

Alles in mijn leven komt steeds meer in het teken te staan van innerlijke vrede. Voor mij als inwoner van de stad Den Haag (internationale stad van vrede en recht) heeft innerlijke vrede een extra toegevoegde waarde. Ieder mens heeft het in zich maar is er vaak de verbinding mee kwijtgeraakt. Dat je kunt oefenen om het weer in jezelf naar boven te halen, om die vrede vanbinnen te gaan ervaren, heb ik zelf ondervonden.

Gezien de huidige ontwikkelingen met crises die zich duidelijk aftekenen in de levens van ons allemaal, is er een groeiende behoefte aan inzichten en praktische handvatten als het gaat over de eigen vrede, de innerlijke rust… om bijvoorbeeld ‘gerust’ te kunnen zijn en ‘vrede te hebben’ met de omstandigheden in ons eigen leven en met de veranderingen in onze samenleving.


Peace in the Park

Als medeoprichter en inspirator van het Peace in the Park Festival in Den Haag en ook in samenwerking met andere organisaties, geef ik innerlijke vrede een tastbare vorm door middel van programma’s, workshops en publicaties.

Waar Peace in the Park voor staat is een stad waar vrede zichtbaar leeft in mensen. Vrede als universele kracht ongeacht religie, cultuur of afkomst. Vrede als innerlijke dimensie die je dichter bij jezelf, je buurt en je stadsgenoten brengt. Vrede als bron die mensen inspireert zich te verbinden met anderen of actie te ondernemen en initiatieven te ontplooien.

Deze visie is vertaald naar een centrale boodschap, welke luidt: “Iedereen wil vrede. Ook jij kunt iets doen met vrede, in jezelf en in je omgeving. Ontdek wat jij praktisch kunt doen als eerste kleine stap en deel dat met anderen.”

 

Inspiratieboek voor innerlijke vrede

In 2019 heb ik het 'Inspiratieboek voor innerlijke vrede' geschreven. Het klonk als een opdracht, vanuit de samenwerking van Peace in the Park met Just Peace: “Ga met die innerlijke vrede de stad in”! Met het doel om de betekenis van innerlijke vrede in heldere, eenvoudige taal en ervaringsgericht voor het voetlicht te brengen. In zowel het boek als in de bijbehorende workshop wordt de dynamische en praktische kant van innerlijke vrede belicht zodat vrede gaat leven.

Het bewust worden van innerlijke vrede en de praktische toepassing daarvan in het leven, dragen bij aan het gevoel dat kunnen leven in vrijheid, zonder ruzie, conflicten en oorlog, echt mogelijk is. Met het Inspiratieboek word je uitgenodigd om te leren op een vredelievende wijze bij te dragen aan een vredevolle samenleving. Hierdoor ga je (meer) mogelijkheden zien tot onderlinge verbinding en respect voor elkaar, ongeacht cultuur, religie en afkomst.

Voor kinderen: Jouw vrede als superkracht

Het vouwboekje ‘Jouw vrede als superkracht ‘ is een speciale uitgave voor kinderen van 6 - 12 jaar, een hertaling van het oorspronkelijke ‘Inspiratieboek voor innerlijke vrede’. Met het boekje, zowel lees- als lesboekje, worden workshops gegeven in bijv. buurthuizen, wijkcentra en basisscholen.

Het boekje is gelanceerd op de laatste dag van het jaar ‘75 jaar Vrijheid’ en werd uitgereikt aan de 6-jarige Dunya.


Innerlijke Vrede op Prinsjesdag

Sedert 20 jaar is voorafgaande aan de troonrede een interreligieuze/ levensbeschouwelijke viering waarbij verschillende religies en levensbeschouwingen een inhoudelijke bijdrage leveren ter ondersteuning van de koning en de regering voor het nieuwe parlementaire jaar. Misschien meer dan ooit een inspiratie voor regering, parlement en burgers om in de huidige crisis gericht te blijven op een vredevolle en rechtvaardige samenleving. De hoofdtoespraak in 2020 stond in het teken van 75 jaar vrijheid: Vrijheid en vrede - draag je eigen steentje bij’ en werd door mij vertolkt . Verschillende aspecten van innerlijke vrijheid en vrede werden belicht.  Door vrijheid en vrede als iets persoonlijks te gaan beschouwen wat je praktisch kunt inzetten, ga je verandering zien in de manier waarop je denkt, praat en doet. Alles bij elkaar gaat dit ook effect hebben op de manier waarop je in relatie staat met jezelf en anderen.


Links

·        Meer over Marie-Lisette Derks: www.marielisettederks.eu

·        Link naar hoofdtoespraak Prinsjesdagviering ‘Vrijheid en Vrede als innerlijke kwaliteiten’: